KUźNIA RZESZóW

Informacjaprawna

Kuźnia Rzeszów
Viki-Gastro S.C. Eugeniusz Cebula, Agnieszka Cebula
Mikołaja Kopernika 18 A
35-001 Rzeszów

Krajowy Rejestr Sądowy: CEIDG
Numer KRS: 8133751258